POČETNI KURS

Program se sastoji od deset časova na kojima se izučavaju osnovi originalnog jang stila tai chi chuan-a onako kako se prenosi unutar ITCCA….

PROBNI ČAS

Probni (otvoren) čas predhodi svakom novom početnom kursu. Na njemu se možete upoznati sa tai chi chuanom i načinom podučavanja….

KALENDAR

19.05.2019     Corrective Exercises, Luxembourg

18.05.2019     Basic Course, Luxembourg

16.05.2019     Open class “Active & Relaxed”…

Tai Chi Chuan škola – Davor Arsić

ITCCA – Originalni Jang stil

Originalni Jang stil se podučava u okviru ITCCA ( International Tai Chi Chuan Association). To je sistem vežbanja koji razvija i balansira unutrašnju energiju doprinoseći zdravom telu, otvorenom srcu, smirenom i bistrom umu. Vežba se radi zdravlja, kao meditacija u pokretu i borilačka veština.

Sam trening se sastoji iz više aspekata. Taoističke vežbe za zdravlje, Qigong i Meditacija zauzimaju značajno mesto u sistemu vežbanja. Tai-đi formu se podučava iz tri dela po nivoima koji se nadograđuju. Potrebno je otprilike dve godine da bi se savladala cela forma. Na naprednim časovima se podučavaju unutrašnje forme, vežbe sa partnerom i forme sa oružjem.

null

Srbija

BEOGRAD
phone: + 381 888 9528
e-mail: taichichuan@davorarsic.com

null

Polska

WARSZAWA
phone: + 48 512 167 423
e-mail: taichichuan@davorarsic.com

null

Luxembourg

LUXEMBOURG CITY
phone: + 352 691 607 181
e-mail: taichichuan@davorarsic.com