Početni kurs

Program se sastoji od 10 časova na kojima se izučavaju osnovi originalnog jang stila tai chi chuan-a onako kako se prenosi unutar ITCCA (International Tai Chi Chuan Association). ITCCA . Centralno mesto zauzima korak po korak izučavanje pokreta Tai chi forme. Pored toga naučićete osnevne vežbe za zdravlje, pozicije qigonga i meditacije.

AVGUST

od 05.08.2019
svakog ponedeljka od 18.00 do 19.15
Registracija: do 02.08.2019
Lokacija: Beograd

SEPTEMBAR

Prijavite se za početni kurs: