Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan je drevni kineski sistem vežbanja koji razvija i balansira unutrašnju energiju doprinoseći zdravom telu, otvorenom srcu, smirenom i bistrom umu.

Tai Chi forma je skup pokreta koji se izvode tečno, smireno i u kontinuitetu. Pozicije su otvorene i opuštene što stimuliše protok vitalne energije, koja regeneriše telo i um i aktivira isceljujuće snage u našem biću. Vežbanje Tai Chi Chuana doprinosi da budemo fizički i mentalno jači i otporniji na stress i bolesti.

Kineska medicina – Filosofija – Borilačka veština

Tradicionalna kineska medicina, taoistička filosofija i unutrašnja ne agresivna veština borenja su osnove na kojima je izgrađen Tai Chi Chuan. Temelje Tai Chi Chuana je postavio legendarni taoistički kaluđer Chan San Feng pre skoro hiljadu godina. On je živeo na Vutang planini u Kini, mestu taoističkih hermita, drevne mudrosti i kineske medicine gde je vežbao qigong, yigong, unutrašnje disanje i meditaciju. Koristeći ove vežbe razvio je sistem vežbanja danas poznat kao Tai Chi Chuan.

Qigong – Meditacija – Tai Chi Forma

Tai Chi Chuan trening je baziran na tri elementa: qigong-u, meditaciji i tai chi chuan formi. Ovi elementi su međusobno povezani i pomažu da razumemo vitalnu energju – Qi. U nastavi Originalnog Jang stila oni se podučavaju kroz : taoističke vežbe za zdravlje (qigong u pokretu, I zhang zhuang (unutrašnji qigong), meditacioju, taoistički samomasažu i Tai Chi formu koja se podučava po nivoima koji se nadograđuju na početnim nivou I na naprednim časovima 6 unutrašnjih formi, vežbe sa partnerom i forme sa oružjem.